1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Nedjelja, 30. studenoga 2014. godine

Prvo čitanje - Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 2b-7

Ti si Gospodine, otac naš, “Otkupitelj naš” – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih putova lutamo, zašto dade da nam srce otvrdne pa te se više ne boji? Vrati se, radi slugu svojih i radi plemena baštine svoje! O, da razdreš nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla! Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onima što pravdu čine i tvojih se spominju putova. Ali – ti se gnjeviš, jer mi smo uvijek griješili, protiv tebe se bunili. Svi postasmo kao nečisti, i k’o haljine okaljane sva pravda naša. Svi mi k’o lišće otpadosmo i opačine naše k’o vjetar nas odnose. Nikog nema da tvoje ime prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i prestrašio nas krivicama našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac; mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih!

Riječ Gospodnja

Psalam – Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19

Gospodine, Bože naš, obnovi nas!
Razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj!
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad Vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek’ bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Drugo čitanje – 1 Kor 1, 3-9

Braćo! Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Riječ Gospodnja

Evanđelje – Mk 13, 33-37

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: “Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.” “Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!”

Riječ Gospodnja

Go back