SPOMEN SVIH VJERNIKA POKOJNIKA (A)

Nedjelja, 2. studenog 2014. godine

Prvo čitanje: Job 19, 1.23-27

Ja znadem: moj Izbavitelj živi.
Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori i reče: O kad bi se riječi moje zapisale i kad bi se u mjed tvrdu urezale; kad bi se željeznim dlijetom i olovom u spomen vječan u stijenu uklesale! Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. Njega ja ću kao svojega gledati.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 26

Dosudi mi pravo, Jahve, jer hodih u nedužnosti,
i uzdajuć' se u Jahvu ja se ne pokolebah.
Ispitaj me, Jahve, iskušaj me,
istraži mi bubrege i srce.

Jer tvoja je dobrota pred očima mojim,
u istini tvojoj ja hodim.
S ljudima opakim ja ne sjedim
i ne svraćam podlima.

Mrsko mi je društvo zlotvora,
i s bezbošcima sjesti ne želim.
U nedužnosti ruke svoje perem
i obilazim žrtvenik tvoj, Jahve,
da tvoju hvalu javno razglasim
i pripovijedam sva divna djela tvoja.

O Jahve, ljubim dom u kojem prebivaš
i mjesto gdje slava tvoja stoluje.
Ne pogubi mi dušu s grešnicima
ni život moj s krvolocima;
na rukama je njihovim zločin,
a desnica im puna mita.

A ja u nedužnosti svojoj hodim:
izbavi me, milostiv mi budi.
Noga mi stoji na pravu putu:
u zborovima blagoslivljat ću Jahvu.

Drugo čitanje: Rim 5, 5-11

Opravdani krvlju njegovom, spasit ćemo se po njem od srdžbe.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nada ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grješnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njem od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našem Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 6, 37-40

Po dobroti me svojoj spasi, Gospodine!
Čitanje svetog evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Reče Isus mnoštvu: »Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao

ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Riječ Gospodnja.

Go back