BUNJANI: DOKAŽITE U ŽIVOTU DA IMATE DUHA BOŽJEGA!

BUNJANI: DOKAŽITE U ŽIVOTU DA IMATE DUHA BOŽJEGA!

KIUM, 2012-05-20

U nedjelju, sedmu uskrsnu, 20. svibnja, u 17 sati, na poziv župnika don Bernarda Marijanovića, biskup je Ratko slavio je sv. Misu i krizmao 56 mladih osmaša Osnovne škole na Buni kod Mostara. Na zvuke zvona procesija je pošla iz Centra blaženoga Alojzija Stepinca prema crkvi. Na čelu povorke bio je križ i svijeće te desetak ministranata. Slijedili su krizmanici, trojica svećenika među kojima je bio i katedralni župnik i mostarski dekan msgr. Luka Pavlović te biskup. Crkva s prostranim korom bila je premalena da primi sav pristigli vjernički puk koji je sabrano i aktivno sudjelovao u molitvi i pjesmi koju je predvodio župni zbor mladih. U toj novoj crkvi na Buni, na početku misnoga slavlja, srdačne pozdrave biskupu uputili su krizmanik i krizmanica. Potom dobrodošlicu župnik don Bernard. Biskup je zahvalio na srdačnu dočeku te pozvao vjernike da pozorno sudjeluju i mole za svoje sinove i kćeri koji su došli primiti pečat Duha Svetoga, a to znači sakrament koji se prima jednom za cijeli život. „Kad je već jednom pečat udaren, ne može više pečat na pečat!“ – rekao je biskup, koji je svoju propovijed temeljio na dva pitanja: - Kako drugi mogu prepoznati da vi, krizmanici, imate Duha Božjega? - Kako drugi mogu prepoznati da nemate Duha Božjega? U odgovorima na prvo pitanje propovjednik je naglasio da se Duh Božji očituje po našoj ljubavi prema Presvetomu Trojstvu, troosobnom Bogu, koji je titular blagajsko-bunske crkve i župe. Uz to, imate Duha Božjega ako ste poslušni roditeljima, Crkvi, odgojiteljima, ako se redovito ispovijedate, idete na sv. Misu i pričešćujete, ako čuvate čistoću srca duše i tijela… Odgovarajući na pitanje po čemu se prepoznaje onaj tko nema Duha Božjega, biskup je naglasio: Duha Božjega nema onaj tko Boga vrijeđa i psuje, tko mu se ne moli i tko ga ne voli; onaj tko ne ide redovito na Misu, tko se nikako ne ispovijeda, pogotovo ako se ispovijeda nevaljano i lažno. Nema Duha Božjega onaj tko ne poštuje svih Deset Božjih i svih pet Crkvenih zapovijedi, tko ne poštuje drugoga, i tko ne poštuje tijelo ni imovinu drugoga. Svoju je propovijed krizmatelj završio pozivom krizmanicima da se opredijele za dobro, za suradnju s darovima Duha Svetoga, i da stalno posvuda i svima dokazuju da su im se današnji darovi primili s obilnim kršćanskim plodovima. Krizma je tekla pobožno i uredno, bez pjesme, s potpunim usredotočenjem očiju i misli na sam sakrament. Biskup bi ponekad postavio pokoje pitanje krizmanicima, a koji put poučljivo progovorio svima okupljenima, osobito roditeljima i kumovima, i s obzirom na molitvu za krizmanike kada čuju njihovo ime i s obzirom na davanje kršćanskih imena djeci, slušajući kakva sve imena krizmanici nose. Molitvu su vjernika izrekli sami krizmanici. Na kraju je vjeroučitelj Saša zahvalio biskupu što je potvrdio krizmanike pečatom Duha Svetoga, čestitao krizmanicima i pozvao ih da budu pravi borci Crkve Kristove. Župnik je pročitao župne oglase te pozvao sve vjernike, i domaće i doseljene, da dođu u blagajsku crkvu Presvetoga Trojstva na prvi dan trodnevnice, 31. svibnja uvečer, kada je predviđeno da biskup Ratko ponovno posjeti župu i blagoslovi obnovljeni oltar te stogodišnje crkve koja je u ratu bila potpuno devastirana. Zahvalivši biskupu, don Bernard je čestitao krizmanicima i pozvao ih na suradnju s darovima Duha Svetoga. Nakon blagoslova bilo je zajedničko fotografiranje pred oltarom te domjenak u župnom dvoru. Biskup je na povratku u Mostar, na srdačan poziv krizmanice Matee, posjetio njezina bolesnog brata Borisa kojega je prošle godine krizmao u kući, i pozdravio cijelu obitelj s roditeljima i gostima za večernjim stolom.

 

Go back