PROSLAVA BLAGDANA BL. ALOJZIJA STEPINCA NA BUNI, 10. veljače 2019.

Duhovni događaji i proslava blagdana
Mogućnost ispovijedi pola sata prije večernjih sv. Misa

Četvrtak, 7. veljače
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Sveta Misa; predvodi don Pero Pavlović, župnik Rotimlje i Stjepan Krsta; pjevanje animiraju domaći zborovi Mir i Put ljubavi
- predstavljanje prvopričesnika

Petak, 8. veljače
18 - Sveta Misa; predvodi don Stipe Gale, župnik Aladinića; pjevanje animira ženska skupina Narenta
- predstavljanje krizmanika

Subota, 9. veljače
18 - Sveta Misa; predvodi don Mile Vidić, župnik Prenja i Bobanova Sela; - pjevanje animira zbor svećenika Sacerdotes

Nedjelja, 10. veljače, blagdan bl. Alojzija Stepinca
8 - Rana Misa
11 sati: Misa za narod
Svetu Misu predslavi don Rajko Marković, župnik Stoca; pjevanje animiraju domaći zborovi Mir i Put ljubavi

Go back