Proslava sv. Cecilije u našoj župi

SVETA CECILIJA, djevica i mučenica

Svi oni koji posjećuju Vječni grad-Rim u svome programu žele posjetiti i katakombe-mjesto okupljanja prvih kršćana, koji nisu smjeli javno ispovijedati svoju vjeru nego su se sastajali na mjesnom groblju gdje su ispovijedali vjeru u Krista Isusa.
Uvijek bi na ulazu u katakombe dočekao službeni vodič te poveo hodočasnike pored kapelice u kojoj se nalaze razni predmeti i simboli koji su pronađeni u katakombama. Najpoznatiji simboli su: sidro koje simbolizira križ i riba koja je korištena kao kršćanski znak raspoznavanja, budući da grčka riječ ἰχθύς u sebi krije početna slova izraza Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs »Isus«)

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós »Krist - Pomazanik«)

ΘΕΟΥ (Theoû »Božji«)

ΥΙΟΣ (Hyiós »Sin«)

ΣΩΤΗΡ (Sōtér »Spasitelj«)

Kao crtani simbol, koristio se jednostavnan prikaz ribe koji se sastojao od dvije zakrivljene linije

tl_files/slike/riba_simbol.jpg

U Kalistovim katakombama i to na počasnom mjestu bila je pokopana i sv. Cecilija, uz takozvanu "Kriptu papa". Kasnije je njezino tijelo papa Paškal I., koji je bio veoma pobožan prema svetici, dao prenijeti u kriptu bazilike u Trastavereu. Koncem XVI. stoljeća sarkofag je sv. Cecilije ponovno otvoren, a tijelo pronađeno u još dosta očuvanu stanju, obučeno u odjeću od svile i zlata. Tada je slavni kipar Maderna isklesao poznati svetičin kip u mramoru koji je vjerna reprodukcija - kako se pripovijeda - pogleda i položaja tijela svete mučenice. Kopija toga kipa nalazi se još i danas u Kalistovim katakombama, podsjećajući tako da je svetičino tijelo najprije ondje počivalo. U legendarnom opisu mučeništva sv. Cecilije, koji je nastao dosta kasno, ona se uzvisuje i slavi kao najsavršeniji uzor kršćanske žene koja je iz ljubavi prema Kristu ispovijedala djevičanstvo i podnijela mučeništvo. Ujedno je i zaštitnica pjevača i crkvenoga pjevanja. Spomendan joj se slavi 22. studenoga. Budući da svi članovi naših župnih zborova, zbog raznih obveza i zaduženja, nisu mogu doći na svetu Misu taj dan susret smo prebacili na svetkovinu Krista Kralja, u nedjelju, 25. studenoga.
Najprije su združeni zborovi Put ljubavi (dječji zbor) i Mir (zbor mladih) svečano otpjevali svetu Misu a nakon toga se uputili u pastoralni centar na osvježenje i prijateljevanje.
Ovom prigodom zahvaljujem svim pjevačima i sviračima, sadašnjima i onima koji su bili dio župnih zborova, na trudu, radu, vježbanju, dolascima i nadasve pjevanju Bogu na slavu. Neka vas zagovor Vaše zaštitnice, sv. Cecilije, prati na životnim putovima te neumorno ispovijedali i proglašavali svoju vjeru, ne samo u Godini vjere, nego u cijelom ovozemaljskom životu dok ne zapjevate u nebeskim korovima sa svojom zaštitnicom.

Go back