PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI 2019.

Na Mali Uskrs ili Bijelu Nedjelju, 28. 4. 2019. Misom u 11 sati proslavili smo Prvu Pričest u našoj župi. Euharistiju je prvi put primilo 22 pričesnika (8 dječaka i 14 djevojčica). I ove smo, kao i prijašnjih godina, imali tematsku Prvu Pričest. Ovogodišnja tema Prve Pričesti bila je “I ja sam mali misionar”, koja je vidljivo predočena vjernicima u trodnevnici za blagdan blaženoga Alojzija Stepinca, preko misijske krunice koja je napravljena od velikih zrnaca obojenih u boje kontinenata. Na zrncima su bile fotografije prvopričesnika. Župnik je u propovijedi govorio o misijskom poslanju apostola, a posebice Tome apostola koji se spominje uz ovu tzv. Tominu nedjelju. Toma je uza sve sumnje ojačao svoju vjeru i došao do Indije i pokrajine Malabar. Od Tome nam je ostala divna evanđeoska riječ: “Gospodin moj i Bog moj!”, koju ponavljamo kada se podiže Tijelo i Krv Kristova na oltaru. Naši su prvopričesnici izgovorili ove riječi kada su Krista primili po prvi puta. Neka njihovu dječju vjeru još više osnaži euharistijski Krist koji je osnažio sv. Tomu i neka ih kao male misionare podrži u u njihovu rastu u vjeri.

Go back