ZAPOČELA OBNOVA CRKVE U BLAGAJU

Bogu hvala! Nakon višegodišnjeg truda oko dobivanja svih potrebnih papira za obnovu naše župne crkve u Blagaju (koja je 2008. uvrštena u zaštićene nacionalne spomenike), ovoga ljeta smo konačno mogli potražiti izvođača radova... I krenulo je!

Crkva u Blagaju

Pismo obavijesti o početku radova upućeno Zavodu za zaštitu spomenika u Sarajevu:

 

MOSTARSKO-DUVANJSKA BISKUPIJA

ŽUPNI URED PRESVETOGA TROJSTVA BLAGAJ - BUNA

BiH, 88202 Buna: tel/fax (++387) 36/480-600; e-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba

Datum: 02. rujna 2010. g.
Broj: 253/'10.

  

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA
Obala Maka Dizdara 2; 71000 SARAJEVO;

 

Predmet: Obavijest o početku radova na Projektu djelomične sanacije krovišta i tekućih radova – tekućeg održavanja  crkve Presvetog Trojstva u Blagaju;

Poštovani,

Ovim pismom Vas izvješćujemo da smo 30. kolovoza 2010. g. sklopili ugovor s tvrtkom DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar u vezi prve faze Projekta djelomične sanacije krovišta i tekućih radova – tekućeg održavanja crkve Presvetoga trojstva u Blagaju, te time započeli djelomičnu sanaciju krovišta i tekuće radove na održavanju crkve.

Također, sklopili smo ugovor s tvrtkom „Bemer“ d.o.o. Mostar (oni su radili spomenuti projekt) dana 1. rujna 2010. g., za vršenje nadzora na izvođenju prve faze spomenutih radova.

Nadamo se da ćemo uspjeti dovršiti prvu fazu do kraja ove godine kako bismo zaustavili daljnje propadanje objekta.

Uz srdačan pozdrav,

Don Bernard Marijanović,
župni upravitelj

Crkva u Blagaju

Go back