Župne obavijesti od 23.9. do 6.10.2019.

Za crkvu: -;

Za kapelu u Ortiješu (KM): -;

Za župni list (KM): Marinko Jarak 10;

Kruh sv. Ante (KM): Ob. Lučić 40.

Raspored vjeronauka i sekcija
-subota:
9 - 9,30: 3. razred
9 - 9,30: 5. razred
9,30 - 10: 6. razred
10 - 10,30: 7. razred
10,30 - 11: 8. razred
10 - 11: prvopričesnici
10 - 11: mali tamburaši
11 - 12: svirači gitare
11 - 12: svirači klavira
11-12: krizmanici
12 - 13: Mali zbor: “Put ljubavi”
12 – 13: Ministranti
16,30 - Proba pjevanja za zbor “Mir”

- Tamburaši po dogovoru

- četvrtak u 20 sati Susreti HKM-a i pripreme za Nacionalni susret mladeži u Zagrebu 9. i 10. svibnja 2020.

Izlet članica udruge sv. Veronika bit će 25. rujna 2019. Redoviti susret članica je u četvrtak, 3. listopada 2019. nakon večernje sv. Mise.

Prvi Petak, 4. listopada. Ispovijed je u 17,30 sati.

Raspored sv. Misa Dragi župljani, raspored nedjeljnih svetih Misa ostaje nepromijenjen:
8 - Rana sv. Misa;
9,30 - Đačka sv. Misa
11 - Misa za narod

Misa u Blagaju ostaje na posljednju nedjelju u mjesecu u 9,30 sati.

Mise radnim danom do kraja građanske godine:

Rujan: 7,30 i 18; Listopad: 18; Studeni: Ponedjeljak, Utorak, Srijeda i Subota u 7,30, Četvrtak i Petak u 18 sati; Prosinac: Zornice u 6 sati od 2. 12. do 24. 12 . Misne su nakane popunjene do kraja godine.

Odlazak župnoga vikara don Ivana Bijakšića i dolazak kandidata za sv. red bogoslova Mate Pehara Ovih dana dogodit će se promjene pastoralnoga osoblja u našim biskupijama. Nekolicina svećenika odlazi u mirovinu i zbog toga naša župa ostaje bez župnoga vikara kojemu zahvaljujemo na dvogodišnjem služenju Crkvi u ovoj župi i želimo mu da istim žarom nastavi u župi sv. Mateja na Rudniku. Našoj župnoj zajednici dodijeljen je kandidat za sv. redove, bogoslov Mate Pehar, kojemu želimo dobrodošlicu i dobre pripreme za sakrament sv. reda.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 23. rujna, Sv. Padre Pio
7,30 - Pavo Raguž za sve pok. iz ob.
18 - Djeca za pok. ZORANA Jozića

Utorak, 24. rujna
7,30 - Zdenka Jarak s ob. na nakanu
18 - Jela Blažević za sve svoje pokoje

Srijeda, 25. rujna
7, 30 - Djeca za pok. LUCU i PERU Mandarića
18 - Mladen Matoš za sve svoje pokojne

Četvrtak, 26. rujna
7, 30 - Mira Bevanda za pok. roditelj, brata i bratića
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Nedjeljka Perić za sve svoje pokojne

Petak, 27. rujna, sv. Vinko Paulski
7,30 - Janja Pavlović za pok. svekra ANDRIJU, svekrvu ZORU, muža STJEPANA i djevera PERU
18 - Ruža Marjanović za duše u čistilištu

Subota, 28. rujna
7.30 - Obitelj za pok. VANJU Perutinu te sve pok. iz ob. Perutina
18 - Ob. Mate Krtića za sve svoje pokojne

Nedjelja, 29. rujna, 26. ned./god.
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa na Buni – Pučka

Ponedjeljak, 30. rujna, sv. Jeronim
7,30 - Dragana Šimunović za pok. oca ZDRAVKA, baku DRAGICU, djedove STOJANA i DRAGU
18 - Nenad Miočević za pok. majku MARIJU, baku JANJU, djeda IVU i ost. pok.

Utorak, 1. listopada, sv. Mala Terezija
18 - Ob. Krstić za pok. MIJU i JELU Udundžić

Srijeda, 2. listopada, Anđeli Čuvari
18 - Marela Lukanović za pok. rod. IVICU i VERKU, svekra MATU i sve pok. iz ob. Marković i Lukanović

Četvrtak, 3. listopada
18 - Ruža Marjanović za pok. svekra MIJU i ost. pok. iz ob. Marjanović

Petak, 4. listopada, sv. Franjo
Prvi Petak
17,30 – Ispovijed
18 - Ana Rogić za sve svoje pokojne

Subota, 5. listopada
18 - Supruga s dj. za pok. ZDRAVKA Leku

Nedjelja, 6. listopada, 27. ned./god.
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
11 - Misa na Buni - Pučka

Go back