Župne obavijesti od 27.1. do 9.2.2020.

Za crkvu (KM): Od sprovoda pok. Ivana Perića 100, od sprovoda pok. Iva­na Babića 50, Zvonko Raguž 100;

Za župni list (KM): Mato Kukrika 30, Luca Kukrika 20, Rade Čović 10, Nikola Jozić 20, Anica Raič 20, Mario Tomić 10, Marina Marić 10, Mile Marić 10, Stanko Šimić 20, David Bekavac 10, Ante Sušac 15, Pava Puljić 10, Zora Zovko 10, Dra­gan Raguž 10, Andrija Pavlović 20, Pavka Perić 10;

Kruh sv. Ante (KM): Zora Zovko10;

Za kapelu u Ortiješu (KM): Zora Zovko 100.

Misne nakane. Kalendar misnih na­kana popunjen je za skoro čitavu godinu. Ostalo je 8 termina. Jutarnje su Mise ponedjeljkom, utorkom, srijedom i sub­otom u 7,30, a četvrtkom i petkom u 18 sati. Svibanj i listopad su večernje a kroz došašće zornice u 6 sati. Nije jednostav­no sve posložiti i svakome udovoljiti. Pokušat ćemo najurednije posložiti i izići svakome u susret koliko nam je moguće. Hvala vam na razumijevanju!

Vjeronauka i sekcija neće biti 8. veljače jer je u trodnevnici za Stepinčevo.

Svijeće za blagdan Svijećnice moći će se nabaviti ispred crkve na sam blagdan.

PROSLAVA BLAGDANA BL. ALOJZIJA STEPINCA NA BUNI, 10. veljače 2020.

Duhovni događaji i proslava blagdana
Mogućnost ispovijedi pola sata prije večernjih sv. Misa

Četvrtak, 6. veljače
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Sveta Misa

Petak, 7. veljače
18 - Sveta Misa; predvodi don Ivan Bijakšić pjevanje animira zbor Put ljubavi
- predstavljanje prvopričesnika

Subota, 8. veljače
18 - Sveta Misa; predvodi don Damir Pažin pjevanje animira zbor Mir
- predstavljanje krizmanika

Nedjelja, 9. veljače
Svete Mise predslavi don Milenko Krešić
- pjevanje animiraju zborovi Put ljubavi i Mir
- Sastanak župnoga pastoralnoga vijeća nakon rane Mise

Ponedjeljak, 10. veljače, blagdan bl. Alojzija Stepinca
18 - Misa za narod
Svetu Misu predslavi don Josip Galić, župnik Potoka; pjevanje animiraju domaći zborovi Mir i Put ljubavi

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 27. siječnja
7:30 - Janja Vijačkić s ob. za + sestru NADU Jasak i SLAVICU Marković

Utorak, 28. siječnja, sv. Toma Akvinski
7:30 - Zdravko Marčinko za + nevjestu DRAŽENKU (god.) i brata DARKA
18 - Marko Krtalić s dj. za + suprugu ZDENKU te sve ++ iz ob.

Srijeda, 29. siječnja
7:30 - Jadranka Tolić za + svekrvu MARIJU i ost. ++ iz ob.

Četvrtak, 30. siječnja
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Vlado Petrović za + oca SLAV­KA, majku ROZIKU i sestru LJU­BICU

Petak, 31. siječnja, sv. Ivan Bosco
18 - Ob. Šagolj za ++ RUŽU i MAR­KA Šagolja

Subota, 1. veljače
7:30 - Anđa Filipović za + rod. PERU i JANJU i brata DAMJANA, svekra IVANA i svekrvu ANICU

Nedjelja, 2. veljače, 4. ned./god.Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica
8 - Rana misa (blagoslov svijeća)
9:30 - Misa za đake (blagoslov svijeća)
11 - Misa za narod (blagoslov svijeća

Ponedjeljak, 3. veljače, sv. Vlaho
7:30 - Brigita Matić za ++ ILKU (ž.) i LJUPKA (m.) Filipović

Utorak, 4. veljače
7:30 - Supruga Luca s dj. za + FRANJU Kukriku

Srijeda, 5. veljače, sv. Agata
7:30 - Zdenka Lovrić za sve svoje poko­jne

Četvrtak, 6. veljače, sv. Pavao Miki i drugovi
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Djeca za ++ rod. VIDAKA i DRAGI­CU Blažević, tetku JANJU te sve ++ iz ob. Blažević i Arapović

Petak, 7. veljače, Prvi Petak
Prvi dan trodnevnice
18 - Jadranka Tolić za + oca VINKA Trogrlića i brata TOMISLAVA
18 - Obitelj Novaković za pok. IVANA i JANJU Šarić te sve pok. iz ob.

Subota, 8. veljače
Drugi dan trodnevnice
18 - Supruga Dragica Gašić s ob. za + IVANA (god.)
18 - Kata Adašević s ob. za ++ rod. IVA­NA i STJEPANIJU Marijančević te sve ++ iz ob.

Nedjelja, 9. veljače, 5. ned. /god.
Treći dan trodnevnice
8 - Rana sv. Misa
9:30 - Misa za đake
11 - Misa za narod

Go back