Župne obavijesti od 9.9. do 21.9.2019.

Za crkvu: Prigodom krštenja Josipa Rake 50;

Za kapelu u Ortiješu (KM): Ana Kozarić 50, Ana Rogić 100;

Za župni list (KM): Anita Jozić 10, Željana Džeba 10, Ivka Stojanović 10, Katica Kaleb 10, Mara Bošković 10;

Kruh sv. Ante (KM): Dragan Rogić 30, Dragan Tomić 20, Vlatko Previšić 10.

Raspored za svirače, pjevače i ministrante

-subota:
10 - mali tamburaši
11 - 12: svirači gitare
11 - 12: svirači klavira
12 - 13: Mali zbor: “Put ljubavi”
12 – 13: Ministranti
16,30 - Proba pjevanja za zbor “Mir”

- Tamburaši po dogovoru

- Kompletan raspored župnoga vjeronauka i sekcija za 2019./20. objavit ćemo u sljedećem broju župnoga lista. S vjeronaukom ćemo započeti u ponedjeljak, 23. 9. 2019.

- Misa s blagoslovom torba bit će u nedjelju, 15. rujna u 9,30 sati

Ženidbeni navještaji Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:

- Boris Žilić, sin Željkov i Ivanke-Sanele r. Zebić iz naše župe i Matea Nevistić, kći Marka-Miroljuba Nevistića i Delfe r. Radoš iz župe Tomislavgrad. Njihovo vjenčanje predviđeno je u Duvnu, 20. rujna 2019. Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.

Blagdan sv. Mateja, ap. i ev. svečano se slavi u Mostaru na Rudniku. Svečana sv. Misa bit će u subotu, 21. rujna 2019. u 18 sati.

Raspored sv. Misa Dragi župljani, raspored nedjeljnih svetih Misa ostaje nepromijenjen:
8 - Rana sv. Misa;
9,30 - Đačka sv. Misa
11 - Misa za narod

Misa u Blagaju ostaje na posljednju nedjelju u mjesecu u 9,30 sati.

Mise radnim danom: Mise su radnim danom kroz ovaj mjesec uglavnom zauzete. Imat ćemo jutarnju Misu u 7,30 i večernju sv. Misu u 18 sati te primati misne nakane za ovaj mjesec.

Sveta Misi u Grabovici, 9. 9. 2019. U ponedjeljak, 9. rujna u 11 sati u Grabovici kod spomenika civilnim žrtvama Domovinskoga rata započinjemo molitvom za poginule. Nakon toga nastavljamo molitvom križnog puta na našoj „Grabovičkoj kalvariji“ i u 12 sati slijedi sveta misa koju predslavi fra Andrija Jozić, gvardijan samostana na Šćitu.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

Ponedjeljak, 9. rujna
7,30 - Ivka Stojanović za pok. supruga SMILJANA, oca STIPU, majku JELU, brata JOZU i ost. pok.
18 - Slavko Brljević za sve pokojne iz obitelji

Utorak, 10. rujna
7,30 - N. N. na čast Krvi Kristove
18 - Ivka Nikolić za pok. supruga MARKA

Srijeda, 11. rujna
7, 30 - Misa na nakanu župe
18 - Obitelj za pok. ZDRAVKA Petrovića

Četvrtak, 12. rujna
7, 30 - Misa na nakanu župe
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Obitelj za pok. VILIMA i MIJU Zeko

Petak, 13. rujna, sv. Ivan Zlatousti
7,30 - Marijan i Marica Tomić za pok. JOZEFINU i IVANA Tomića te pok. STANU Petrović
18 - Vide Bošković za pok. majku BOŽICU, tetku ANICU i nevjestu KATU

Subota, 14. rujna, Uzvišenje Svetoga Križa
7.30 - Nada Miletić za pok. oca JERKU, supruga MLADENA, majku ANĐU i tetku KATU
18 - Mato i Katica Kaleb za pok. sina MARKA (god.)

Nedjelja, 15. rujna, 24. ned./god.
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
11 - Misa na Buni – Pučka

Ponedjeljak, 16. rujna, sv. Kornelije i Ciprijan
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Obitelj Marjanović za sve svoje pok.

Utorak, 17. rujna
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Mara Drljo za pok. supruga MATU (god.)

Srijeda, 18. rujna, Kvatre
7,30 - Slavo i Borka Nikšić za pok. rod. MATU i ANICU, IVANA i ŠTEFICU te pok. BRANKA Andrića
18 - Ob. za pok. RUŽU Perić

Četvrtak, 19. rujna
7, 30 - Misa na nakanu župe
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Lucija Marijanović na nakanu

Petak, 20. rujna, Kvatre
18 - Jozip Vranjkić za pok. oca NIKOLU, majku JANJU, brata MILENKA te sve pok. iz ob.
19 - Vjenčanje: Zoran Marković i Anita Halasz

Subota, 21. rujna, sv. Matej, Kvatre
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ankica Obradović za pok. sestre RUŽU Brać i STOJU Antunović te pok. brata PERU Stankovića

Nedjelja, 22. rujna, 25. ned./god.
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa na Buni – Dječja
11 - Misa na Buni - Pučka

Go back