Statistika u župi prema župnim maticama za 2017. godinu

• Matica krštenih: 35 (muških 18; ženskih 17); 2 više nego 2016.
• Matica umrlih: 18 (muških 11; ženskih 7); 7 manje nego 2016. Četvero ih živjelo na terenu župe, ostali dopremljeni iz drugih župa i pokopani u groblja na teritoriju naše župe.
• Matica krizmanih: 22 (muških 11; ženskih 11); 23 manje nego 2016.
• Prvopričesnika: 27 (muških 14; ženskih 13); 8 manje nego 2016.
• Matica vjenčanih: 20 parova; dva više nego 2016.
• Djece na župnom vjeronauku: 270;
• Popis obitelji i vjernika objavit ćemo nakon blagoslova obitelji;
• Starih i bolesnih koje obilazimo o Božiću, Uskrsu i Velikoj Gospi: 60;
• Župa prima 115 primjeraka CnaK-a i drugih crkvenih tiskovina;
• Župa ima 11 grobalja;
• ispod 50 % vjernika izvršilo je 5. crkvenu zapovijed; odnosno doprinijelo materijalnom uzdržavanju Crkve.
• U župi se slave tri sv. Mise nedjeljom, a posljednje nedjelje u mjesecu je sveta Misa u Blagaju. Pod Misama pjevaju naši župni zborovi;
• Župa ima više raznih zborova i skupina: Zbor mladih Mir, Dječji zbor Put ljubavi, Tamburaše, HKM, Ministrantski zbor, Udrugu žena Veronika, te ponekad i druge skupine prema potrebi.

Go back