Don Tomislav Rajič

Don Tomislav je rođen 27. travnja 1996. u Jablanici. Osnovnu školu završio je u Jablanici. Sjemenište i gimnaziju “Petar Barbarić” završio je u Travniku a Bogosloviju u Sarajevu. Zaređen je za đakona 21. studenoga 2020. a za svećenika 29. lipnja 2021. u Mostaru. Župni vikar je bio u našoj župi 2021. i 2022. godine, nakon čega odlazi u župu Sv. Josipa Radnika Domanovići.

 

 

 

 

don NIKOLA MENALO

don Nikola Menalo

Don NIKOLA MENALO, sin Marka i Zore r. Vuletić iz Višića, župa Dračevo, općina Čapljina, rođen je 30. svibnja 1975. u Metkoviću. Osmogodišnje osnovno školovanje završio je u Višićima (1982.-1990.) a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu (1990.-1994.). Nakon položenog ispita zrelosti započeo je filozofski i teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji koja je tada djelovala u izbjeglištvu u Bolu na Braču (1994.-1996.) i nastavio u Sarajevu kad se Teologija nakon rata tamo vratila (1996./1997.) te na Teološkom fakultetu u Splitu (1997.-2000.). Za đakona Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Ratko Perić 26. prosinca 1999. u Mostaru a za svećenika isti biskup 29. lipnja 2000., također u Mostaru. Nakon svećeničkoga ređenja djelovao je kao župni vikar u sljedećim župama: Stolac (2000.-2002.), Domanovići (2002.-2004.), katedralna župa u Mostaru (2004.-2006.) i u Studencima gdje je imenovan 8. kolovoza 2006. a razriješen 4. srpnja 2007. Bio je član vijeća BKBiH za mlade (2005.-2007.) i povjerenik za pastoral mladih u Hercegovini (2006.-2007.). Od rujna 2007. do ljeta 2010. nalazio se u Veneciji na postdiplomskom studiju crkvenoga prava, koje je magistrirao. Po povratku iz Venecije, 2010. godine imenovan je pomoćnikom župnika sv. Mateja u Mostaru i upraviteljem župe Drežnica. Od rujan 2012. imenovan je župnikom župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Trenutno je Generalni vikar u Biskupiji.

Don Bernard Marijanović

don Bernard Marijanovic

DON Bernard Marijanović, rođen je 12. kolovoza 1972. u Stocu. Roditeljska kuća mu je u Ljucima, župa Rotimlja. Otac Ante i majka Mara r. Šimunović rodili su petero djece od kojih je Bernard drugo dijete. Osnovnu školu započeo je na Hodovu 1979., a završio 1987. godine. Nakon osnovne izrazio je želju za svećeničkim zvanjem te krenuo u sjemenište u Zagreb, na Šalatu, 1987., i uspješno maturirao 1991. Bogosloviju je pohađao u Sarajevu i Bolu, 1991.-1998, a vojsku je služio u Čapljini nakon 5. godine bogoslovije.
Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1998., a mladu misu rekao je u Rotimlji 12. srpnja iste godine. Njegova prva svećenička služba bila je služba župnog vikara u župi sv. Ivana u Mostaru, 1998.-2003. Nakon Mostara odlazi na župu sv. Ivana Krstitelja na Gradinu kod Čitluka gdje ostaje do 2009. godine kada ga biskup Ratko Perić imenuje župnim upraviteljem župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Od rujna 2012. odlazi u misije u Tanzaniju. Nakon povratka iz misija biva župnikom u Ravnom i Trebinji, a trenutno je župnik u župi Presvetoga Trojstva Gabela Polje.

Don Ivo Šutalo

don Ivo Sutalo

Don Ivo Šutalo (župnik 2006.2009.) Rođen je 13. srpnja 1964. g. u selu Derani, župa Hrasno. Roditelji Rafo i Janja r. Marić imali su ukupno šestero djece. Osnovnu školu završava u Stocu 1979., sjemenište u Dubrovniku 1983., te filozofiju i teologiju u Sarajevu 1990. godine. Prve tri godine svećeništva djeluje kao župski vikar u katedrali u Mostaru (1990.-1993.), a zatim odlazi na studij u Rim gdje završava magisterij duhovnosti (1993.-1995.). Pri povratku iz Rima najprije mu je dodijeljena uloga župskog vikara u župi sv. Mateja u Mostaru, a zatim dužnost upravitelj župe Svih Svetih u Drežnici. Nakon toga biskup ga imenuje župnikom župe sv. Marka u Cimu (2000.-2006.), te kao upravitelja župe sv. Luke u Ilićima (2003.-2006.) Župnik u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna je bio od 2006. do 2009. godine. Župnik u župi Presvetoga Srca Isusova u Studencima biva od 2009. do 2016. Trenutno je župnik u Trebinju i biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju.

Don Mile Vidić

don Mile Vidic

Don Mile Vidić (župski vikar 2007.-2009.) Rođen je 16. ožujka 1980. na Stjepan Krstu kao deseto dijete oca Vidana i majke pok. Janje r. Puljić. Četiri razreda osnovne škole završio je na Stjepan Krstu, a potom, u ratnom vremenu, osnovnu školu u Posušju. Sjemenišnu klasičnu gimnaziju nastavlja u Splitu, a zatim dvije godine filozofsko-teološkog studija u bogosloviji u Sarajevu. Ostatak teološkog studija završava na Pontifical University of St. Patricks College u Maynoothu, u Irskoj, gdje diplomira u svibnju 2004. godine. Za đakona trebinjske biskupije zaređen je na Stjepan Krstu 24. lipnja 2004. godine,  na ruševinama crkve sv. Ivana Krstitelja. Godinu dana đakonskog praktikuma proveo je u župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna. Za svećenika je  zaređen na Sv. Petra i Pavla u mostarskoj katedrali, 29. lipnja 2005. Mladu misu proslavlja u Stocu, 3. srpnja, iste godine. Prve dvije godine svećeništva proveo je kao osobni tajnik dubrovačkog biskupa mons. Želimira Puljića. U župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna kao župni vikar djeluje od 2007. do 2009. godine. Župnim vikarom u župi sv. Ivana Krstitelja-Glavosjeka na Gradini kod Čitluka bio je od 2009. do 2010. kada je poslan na poslijediplomski studij moralne teologije u Rim gdje je postigao stupanj magisterija. Od rujna 2012. imenovan je župnim vikarom u mostarskoj Katedrali. Od 2014. kapelan u župi svetog mateja u Mostaru. Župnik je u župama Drežnica i Jablanica 2015., a trenutno je župnik u župi Prenj.

Don Željko Majić

don Zeljko Majic

Don Željko Majić (župnik 2000.-2006.)
Rođen je u Drinovcima 28. ožujka 1963. godine od oca Mihovila i majke Matije r. Majić. Osnovnu školu pohađao je u rodnim Drinovcima (1969.-1977), sjemenište u Dubrovniku (1977.-1981.), a filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1982.-1988.). Prve svećeničke dane proveo je kao upravitelj svećeničkog doma u Potocima  (1988.-1989.), a onda ga biskup imenuje župskim vikarom u katedrali  (1989.-1983.). Nakon Mostara odlazi na postdiplomski studij u Rim gdje migistrira na području pastoralne teologije na Papinskom lateranskom sveučilištu (1993.-1995.). Zatim se ponovo se vraća u Mostar, u katedralu, gdje obavlja dužnost duhovnog pomoćnika (1995.-1997.), a zatim dužnost biskupova osobnog tajnika (1997.-2000.). Upraviteljem župe Presvetoga Trojstva imenovan je 2000. godine, gdje ostaje ukupno 6 godina (2000.-2006.). Vicerektor Papinskog hrvatskog zavod sv. Jeronima u Rimu 0d 2006. do 2012. godine. Generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije od 2012. godine. Trenutno je ravnatelj biskupijskog Caritasa.

Don Drago Ćurković

don Drago Curkovic

Don Drago Ćurković (župni vikar 2005.-2006.)
Rođen je 26. lipnja 1980. u Livnu. Kršten je u župnoj crkvi u Rašeljkama 14. rujna 1980., a krizman 5. lipnja 1994. Nakon osmogodišnjeg školovanja u rodnom selu Kazagincu, klasičnu gimnaziju završava u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1995.-1999.). Filozofiju je studirao na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1999.-2001.), a teologiju na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu (2001.-2004.), gdje je i diplomirao u lipnju 2004. Za đakona je zaređen u rodnoj župi u Rašeljkama, na patron župe sv. Franje Asiškoga, 4. 10. 2004. godine. Kao đakon djelovao je u župi Prisoje te istovremeno predavao vjeronauk u srednjoj školi u Tomislavgradu. Za svećenika ga zaređuje biskup Ratko Perić u mostarskoj katedrali, na Petrovdan, 29. 6. 2005. Mladu misu slavio je u rodnoj župi sv. Franje Asiškoga u Rašeljkama, 7. kolovoza 2005. Poslije ređenja službuje kao župni vikar godinu dana u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna. Od 2006. do 2012. god. bio je župnim vikarom u župi sv. Ivana u Mostaru odakle je upućen na poslijediplomski studij biblijske teologije u Rim.

Mons. Don Ivan Vukšić

don Ivan Vuksic

Mons. Don Ivan Vukšić (župnik 1999.-2000.)
Rođen je u Studencima kod Ljubuškog, 24. ožujka 1947., u brojnoj obitelji od 12-ero djece. Osnovnu školu završio je u Studencima u Ljubuškom, a sjemenišnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, gdje je i maturirao 1978. Teologiju je završio i diplomirao u Splitu. Za svećenika je zaređen u Prenju, 30. lipnja 1973., a Mladu misu slavio je u Studencima, 29. srpnja 1973.
Prva svećeničke godine proveo  je kao kapelan u Viru kod Posušja (1974.-1978.). Zatim ga biskup Petar Čule imenuje župnikom u župi Šipovača-Vojnići kod Ljubuškog (1978.-1984.) nakon čega odlazi u mostarsku katedralu za katehetu studenata (1984.-1985.)
Biskup Pavao Žanić imenuje ga katedralnim župnikom (1985.-1993.), a nakon toga biskup Ratko Perić župnikom u novoosnovanoj župi sv. Ivana u Mostaru (1993.-1999.). Istovremeno je predavao vjeronauk u srednjoj školi u Mostaru. Nakon toga odlazi za župnika u župu Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna gdje ostaje godinu dana, a poslije toga postaje župnikom župe Mostarski Gradac u kojoj ostaje također godinu dana.
Početkom 2000., zbog narušenog zdravlja, biskup Ratko razriješio ga je svih služba i dužnosti. Liječio se u Mostaru i Zagrebu i dvije godine proveo u svećeničkom domu u Dubrovniku i Mostaru. Krajem 2003. otišao je na liječenje rodbini u Kanadu, gdje je nakon oporavka, 1. travnja 2004., od tamošnjeg biskupa Tonnosa, i u suglasnosti s biskupom Ratkom, imenovan  duhovnim pomoćnikom u  hrvatskoj župi Presvetoga Trojstva u Oakville-u, u kojoj djeluje don Ilija Petković iz Studenaca. Za delegata inozemne pastve za Hrvate u Kanadi imenovan je u Calgary-u, 10 listopada 2006.
Na Bogojavljenje 6. siječnja 1993., biskup Ratko Perić službeno je proglasio da je imenovan monsinjorom, zajedno s don Lukom Pavlovićem. Bio je član BK BiH za obitelj, dekan mostarskog dekanata, te konzultor za vrijeme biskupa Žanića i sadašnjeg biskupa Ratka Perića. Trenutno se nalazi na službi u Oakvilleu, u Kanadi.

Don Velimir Tomić

don Velimir Tomic

Don Velimir Tomić (župnik 1999.-1999.)
Velimir je rođen 8. listopada 1961. u Vukovaru kao treće od petero djece u obitelji Nikole i Ruže r. Zovko. Roditelji su s obitelji iz Vukovara odselili i nastanili se u Gabela Polju. Velimir je osnovnu školu završio u Metkoviću (1967.-1975.) a srednju u Čapljini (1975.-1978.). Vojnu obvezu služio je u Puli i Novom Sadu (1980.-1981.).
Bogoslovske studije pohađao je u Splitu (1979.-1981.) i u Sarajevu (1981.-1986.). Za đakona je zaređen u Gabela Polju a za svećenika u Mostaru 29. lipnja 1986. po rukama mons. Pavla Žanića. Službu župnog vikara vršio je u Bijelom Polju (1986.-1988.), a potom odlazi u misije u Tanzaniju. Misionarski križ mu je 18. rujna 1988. predao biskup Pavao Žanić u Gabela Polju a Velimir je 22. listopada 1988. otputovao u misiju Mdabulo, biskupiju Iringa, gdje je ostao do 1999. godine.
Na poziv biskupa Ratka don Velimir se vratio iz Tanzanije te je dekretom od 22. veljače 1999. imenovan upraviteljem župe Presvetoga Trojstva u Blagaju. Uz ne male poteškoće i osporavanja pojedinaca započeo je vjeronauk u školi na Buni. Upraviteljem župe bio je do 12. kolovoza iste godine kada je njegovim nasljednikom imenovan don Ivan Vukšić.
Don Velimir se želio vratiti u misije te je biskupovim pismom od 14. listopada 1999. stavljen na raspolaganje biskupu msgr. Thaddaeusu S. Ruwa'ichi u biskupiji Mbulu u Tanzaniji. Trenutačno se nalazi u misiji Kisongo, biskupija Arusha u Tanzaniji.

Fra Petar Vlašić

fra Petar Vlasic

Fra Petar Vlašić (župnik 1991.-1999.)
Rođen je 19. srpnja 1938. g. u Sovićima, općina Grude, župa Gorica-Sovići. Otac Križan i majka Ruža r. Benović imali su 13 djece. Osnovnu školu završio je u Sovićima 1954., a sjemenišnu gimnaziju u Zagrebu 1958. godine. Vojsku je služio u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu 1959.-1960. Teološki studij započeo je u Ljubljani a završio u Sarajevu, gdje je i zaređen 1966. godine za hercegovačku provinciju Uznesenja BDM. Kao svećenik prošao je kroz sljedeće župe i službe: Humac – župski vikar – 1967.-1969.; Rasno – župnik – 1969.-1977.; Kongora – župnik – 1977.-1983.; Posušje – župni vikar – 1983.-1985.; Ljuti Dolac – župnik – 1985.-1987.; Mostar – župnik i gvardijan – 1987.-1988.; Blagaj – župnik – 1991.-1999.;  Međugorje – župski vikar – 1999.-2007.; Međugorje – župnik – 2007. do 2012. godine. Preminuo je  8. studenog 2012. godine u Međugorju, kao međugorksi župnik, gdje je i pokopan.
Sa fra Petrom je prve dvije godine njegova župnikovanja u Blagaju djelovao i župski vikar pok. fra Grgo Martić.

Don Ivica Stanković

don Ivica Stankovic

Don Ivica Stanković (duhovni pomoćnik 2006.-2007.)
 Potječe iz obitelji sa sedmero djece. Rođen je 1. studenoga  1979. u Crnićima, župa Aladinići od roditelja Drage i Janje r. Goluža. Osnovnu školu do 6. razreda završio je u Crnićima, a zbog ratnih neprilika sedmi razred pohađa na Hvaru te osmi završava u Čapljini 1994. godine. Srednju ugostiteljsku pohađa u Čapljini (1994.-1997.) nakon čega jedno vrijeme radi u ugostiteljstvu, a onda odlazi na odsluženje vojnog roka u Čapljinu (1998.-1999.). Nakon vojske jednu godinu dana radio je kao konobar (1999.-2000.). Slijedi odlazak u travničko sjemenište gdje se upoznaje sa sjemenišnim životom (2000.-2001.), a istovremeno polaže četvrti razred za strojarskog tehničara u Žepču. Zatim odlazi u Zagreb, na Jordanovac, gdje završava dvije godine filozofije i jednu godinu teologije (2001.-2004.). Svoj teološko studij završio je u Maymoothu, u Irskoj, nakon čega je zaređen za đakona 2006. godine u Aladinićima, te za svećenika 2007. u Trebinju. Kao đakon proveo je oko godinu dana na župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna (2006.-2007.), a prvu godinu svoga svećeništva, kao kapelan, proveo je u župi sv. Mateja u Mostaru (2007.-2008.). Kratko je bio župni vikar u župi sv. Franje Asiškoga u Čapljini. Sada se nalazi u dušobrižništvu u Austriji.

POPIS ŽUPNIKA ŽUPE BLAGAJ-BUNA OD OSNUTKA (1891.) DO DANAS

1. Fra Venceslav Bašić (1891-1893)
2. Fra Pio Knezović (1893-1899)
3. Don Franjo Miličević (1899-1903)
4. Don Andrija Ančić kao upravitelj župe (1903-1904), kao župnik (1904-1905)
5. Fra Ivan Božić (1905-1919)
6. Fra Ćiril Ivanković (1919-1919)
7. Fra Konstantin Jukić (1919-1921)
8. Fra Jako Jukić (1921-1925)
9. Fra Gojko Penavić (1925-1928)
10. Fra Zvonko Mandurić (1928-1928)
11. Fra Jako Križić (1928-1929)
12. Fra Mile Miloš (1929-1931)
13. Fra Valenitn Zovko (1931-1932)
14. Fra Vencel Kosir (1932-1932)
15. Fra Ljudevit Vego (1932-1933)
16. Fra Mladen Bubalo (1933-1938)
17. Fra Petar Bakula (1938-1939)
18. Fra Vlado Vlašić (1939-1945)
19. Fra Darinko Brkić (1945-1945)
20. Fra Honorije Čilić (1945-1947), od 13. 1. 1947. do 22. 5. 1948. nema fra Honorijeva potpisa u maticama. Potpisuju se drugi svećenici pored čijeg imena ne stoji da su župnici. Tek 22. 5. 1948. pojavljuje se potpis redovnog župnika (fra Damjana)
21. Fra Damjan Rozić (1948-1948)
22. Fra Čedomil Škrobo (1948-1952)
23. Fra Blago Karačić (1952-1957)
24. Fra Vinko Dragićević (1957-1960)
25. Fra Radoslav Granić (1960-1965)
26. Fra Kamilo Milas (1965-1978)
27. Fra Klement Galić (1978-1981)
28. Fra Nedjeljko Martinović (1981-1991)
29. Fra Petar Vlašić (1991-1999)
30. Don Velimir Tomić (1999-1999)
31. Don Ivan Vukšić (1999-2000)
32. Don Željko Majić (2000-2006)
33. Don Ivo Šutalo (2006-2009)
34. Don Bernard Marijanović (2009-2012)
35. Don Nikola Menalo (2012-