DJEČJE SEKCIJE

Sekcije_zajednicka

Djeca su bogatstvo, ukras, nada i budućnost svake župe. Treba ih stalno angažirati i privlačiti da rastu i razvijaju se u sjeni crkve i Kristova oltara. Ako se tu skupljaju i odrastaju steći će ljubav prema Isusu, Crkvi i svojim bližnjima.
Sveta misa i vjeronauk su osnovne obaveze svakog katoličkog vjeroučenika i djeteta. Uz redovni dolazak na svete mise, župni vjeronauk je mjesto gdje još više i bolje saznaju o svojoj vjeri i pripremaju se neposredno za sakramente i praktični vjerski život.
Sekcije koje imamo u župi s djecom pomažu im da župu osjećaju kao svoj dom, mjesto susreta, rada, molitve i igre. One su organizirane uglavnom subotom jer je to dan koji je rasterećen od drugih redovitih obaveza.
U župi su organizirane sljedeće sekcije:
- Ministrantska
- Liturgijska/čitači
- Karitativno-medijska