PRESVETO TROJSTVO

Presveto Trojstvo

Isus nam je otkrio najveću tajnu o Bogu: Bog nije osamljenik, Bog je neizreciva zajednica ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. U Bogu su trojica, tri osobe: Otac - Sin - Duh Sveti. Stoga kažemo: samo je jedan Bog, a u Bogu su tri osobe. Tajnu "trojedinog" Boga nazivamo Presveto Trojstvo ili, kako se ponegdje veli, Sveta Trojica.
Ta stvarnost naše vjere premašuje i nadilazi naš razum. Boga ne možemo potpuno shvatiti ni izraziti, jer Bog je "veći od našeg srca" i naše pameti, kako kaže sv. Ivan (usp. 1 Iv 3,20). No u svojoj se vjeri oslanjamo na riječi Isusa Krista, Sina Božjega koji nam je objavio tu najdublju tajnu o Bogu. On je rekao: "Nitko ne poznaje Boga osim Sina i onaj kome Sin hoće da objavi" (Mt 11,27).
Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po Isusovu nalogu tako kršteni i krstom posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U evanđelju sv. Mateja Isus na dan svog uzašašća daje učenicima posljednju zapovijed: "Idite po svem svijetu. Sve narode učinite mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (Mt 28,19-20).

Dvije krunice Presvetom Trojstvu

Zaziv Trojstvu za spasenje

Ponizno  Te molimo, o Trojstvo i Jednistvo, kada dođe dan žalosti i posljednjeg ognja te pukne onaj srebreni konop duše koju si oblikovao neka Ti sigurna potrči u susret. Prihvati je da, oslobođena pritiska pakosnika, uzmogne zavrijediti da se uzdigne k Tebi u slobodu i u slavu djece Božje.
Uz Tvoju pomoć Ti koji si blagoslovljen, Trojedini Bože, u vijeke vjekova. Amen.
(Sv. Ante Padovnaski)
 
Prva krunica Presvetom Trojstvu:
(moli se na Gospinoj krunici)
 
Na križ se moli:
Vjerovanje

Na veliko zrno se moli:

Slava Ocu koji me je stvorio,
Slava Sinu koji me je otkupio,
Slava Duhu Svetom koji me posvetio.

Na mala zrnca se moli

Presveto Trojstvo, Trojedini Bože, koga prizivljemo, blagoslovi nas svojom snagom i oslobodi od svakoga zla duše i tijela.

Na kraju krunice:

Posveta Presvetom Trojstvu:

Presveto Trojstvo, Tebi predajem i posvećujem cijeloga sebe, Tebi, Bože Oče, moje sjećanje i moja djela, Tebi Bože Sine, moj razum i moje riječi, Tebi Bože Duše Sveti, moju volju i moje misli; Tebi Presveto čovještvo Isusa Krista, moje srce i moje tijelo, moj jezik i moja osjetila i sva trpljenja. Amen.
 
Druga krunica Presvetom Trojstvu:
 
* Vjerovanje

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Ocu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Sinu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Duhu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

Na kraju se tri puta ponovi:

A tebi, Sotono, naređujem da odstupiš od mene, u ime Isusovo jer ja zauvijek potpuno pripadam Vječnom Trojedinom Bogu. Amen.

Litanije Presvetom Trojstvu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!   
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!

Oče nebeski, Bože,   -  smiluj se nama!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože,   
Sveto Trojstvo, Jedan Bože,  
Bože jedini u naravi, 
Bože u tri Osobe,  
Bože, Oče, Sine, Duše Sveti, 
Bože Sine, ljubezni Otkupitelju, 
Bože  Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju,   
Neizmjerni, Sveti Bože,  
Sveti jaki, sveti neumrli Bože, 
Bože, kojeg nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti,   
Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve,   
Bože, u kojem živimo i jesmo,  
Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,  
Bože, koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi svojim blagoslovom;

Milostivo budi, - Oprosti nam, Presveto Trojstvo! 
Milostivo budi, - Usliši nas, Presveto Trojstvo!  

Od svakog zla - Oslobodi nas, Presveto Trojstvo!
Od svakog grijeha,
Od oholosti i pretvaranja,
Od neumjerenosti i grješne sklonosti,  
Od nevjere i krivovjerja,
Od lijenosti u Tvojoj službi,  
Od svake nečistoće u mislima, riječima i djelima,  
Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,  
Na dan sudnji,

Mi griješnici, - Tebe molimo, usliši nas! 
Da se Tebi, Presveto Trojstvo, jedinom klanjamo,
Da tebi vjerno služimo cijeloga života svoga,
Da nikada ne obeščastimo Tvoga svetoga imena,
Da svetkujemo Tebi posvećene dane s dostojnom pobožnošću,
Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima štovanje i ljubav,
Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na tijelu,
Da nikoga ne varamo niti tuđa dobra ne prisvajamo,
Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje,
Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim grješnim djelom,
Da bližnjega ne osuđujemo i ničim ne naškodimo njegovu dobru,
Da tebe, Trojedini Bože, ljubimo nadasve a bližnjega kao samoga sebe,
Da nikada ne preziremo obilja Tvoje dobrote, ljubavi i strpljivosti,
Da se na muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu providnost,
Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi,
Presveto Trojstvo;

Jaganjče Božiji, koji oduzimaš grijehe svijeta
oprosti nam , Gospodine!
Jaganjče Božiji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božiji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se, Gospodine!  

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Pomolimo se!
Svemogući, vječni Bože, koji si nama svojim slugama udijelio milost da u svijetlu prave vjere veličanstvo vječnoga Trojstva spoznamo i u tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo, udijeli nam čvrstu vjeru, da i u najtežim nevoljama od stare kreposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, Gospodinu našemu. Amen.