Predsjednici HKM-a

Miroslav Selmanić 2001.-2006.

Ankica Bošković 2006.-2008.

Bojan Kozarić 2008.-2009.

Marina Rajić 2009.-2010.

Svjetlana Mijočević 2010.-2012.

Marjana Parutina 2012.-2014.

Ivica Puljić 2014.-2018.

Katarina Krešo 2018.-