7. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

Prvo čitanje Lev 19,1 -2.17-18 Gospodin reče Mojsiju: „Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: 'Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš! Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!'“

Read more …

6. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

Prvo čitanje Sir 15,15-20 Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu:za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt:što on više voli to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje.Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Read more …

PRIKAZANJE GOSPODINOVO. SVIJEĆNICA (A)

Prvo čitanje: Mal 3,1-4 Doći će u Hram svoj Gospodin koga vi tražite. Čitanje Knjige proroka Malahije Ovo govori Gospodin Bog: Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i Anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama. Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.

Read more …

5. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

Prvo čitanje Iz 58,7-10 Ovo govori Gospodin: „Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike,odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom.

Read more …

3. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

1. čitanje: Iz 8,23b-9,3 U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al' u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana - Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Read more …

2. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

1. čitanje: Iz 49,3.5-6 Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavili se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.« Riječ Gospodnja.

Read more …

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA (A)

1. čitanje: Iz 42, 1-4. 6-7 Ovo govori Gospodin: »Evo Sluge mojeg koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svog Duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz za­tvora, iz tamnice one što žive u tami.«

Read more …

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (A)

Tko se boji Gospodina, časti roditelje. Čitanje Knjige Sirahove Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.

Read more …

ROĐENJE GOSPODINOVO

Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega. Čitanje Knjige proroka Izaije Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem.

Read more …

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

1. čitanje: Iz 7,10-14 U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!« Riječ Gospodnja. Pripjevni psalam: Ps 24,1-4b.5-6

Read more …