4. nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje: Pnz 18, 15-20 Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’

Read more …

3. nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje – Jon 3, 1-5.10 Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put: »Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«

Read more …

Druga nedjelja kroz godinu (B)

Prvo čitanje 1 Sam 3, 3b-i0.19 U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.

Read more …

KRŠTENJE GOSPODINOVO (B)

Prvo čitanje Iz 55, 1-11 Ovo govori Gospodin: Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novaca, dođite! Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.

Read more …

Bogojavljenje – Sveta Tri kralja (B)

1. ČITANJE Iz 60, 1-6 Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer, gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode. A tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju na­rodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i pro­matraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze!

Read more …

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU (B)

1. čitanje: Sir 24, 1-2. 8-12 Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći pro­slavlja: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari, i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj, i reče: 'Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraela.' Prije vjekova, odiskona, on me stvorio, i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu, i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenili u slavnom narodu, na dijelu Gospod­njem, u baštini njegovoj.« Riječ Gospodnja.

Read more …

SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (B)

Prvo čitanje: Sir 3, 2-6.12-14 (Ili: Post 15, 1-6;21,1-3) Tko se boji Gospodina, časti roditelje. Čitanje KnjigeSirahove Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina.

Read more …

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: “Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom.” A Natan odgovori kralju: “Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.” Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: “Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:

Read more …

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 61,1-2a.10-11 Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me

Read more …

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 40,1-5.9-11 Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!

Read more …