2013

Raspored božićnog blagoslova obitelji

Petak, 27. 12. od Gagrine pumpe do Konzuma i Sadovi Subota, 28. 12. Hodbina i Brodari Nedjelja, 29. 12. Novo Naselje Buna Ponedjeljak, 30. 12. Kosor, Kula, Potpetak, Petak, Pržine i Mlinice Utorak, 31. 12. Ortiješ (2. ulica od Mostara) Srijeda, 1. 1. Ortiješ (1. i 9. ulica ) Četvrtak, 2. 1. Ortiješ (3. i 4. ulica od Mostara) Petak, 3. 1. Ortiješ (5. i 6. ulicaod Mostara) Subota, 4. 1. Ortiješ (7. i 8. ulica od Mostara)

Read more …

BOŽIĆNA PORUKA NAMA

Postao sam djetetom. Postao sam čovjekom. I to je volja moga nebeskog Oca. Jer, On je tako ljubio svijet da je Sina svoga dao. Dogodilo se Utjelovljenje. Prepoznaj u tome svekoliku moju poniznost. Postao sam čovjekom. Shvati to u svjetlu svih svojih iskustava sa sobom i s drugima. Ja sam želio biti u svemu vama jednak osim u grijehu. Želim da me prepoznaš u svakom čovjeku. Jer ono bitno što čovjeka čini čovjekom tajna je i moga bića, moje osobe. Htio bih da u svakom čovjeku otkrivaš moje crte, moju prisutnost. Htio bih da moje Utjelovljenje ispravi tvoje poglede na ljude.

Read more …

Župne obavijesti: 23.12. - 5.1. 2014.

Za crkvu: Ljubo Palac 100 KM. Za župni list: Valerija Buntić 10, Mario Tomić 10, Ljubo Palac 20 KM. Za gladnu djecu: Ruža Marjanović 100 KM. Božićna ispovijed u našoj župi bit će danas, na četvrtu nedjelju došašća, 22. XII., u 14 sati te u 15,30 sati zajedno s Misama. Mise “Zornice” u došašću biti će u našoj crkvi u ponedjeljak i u utorak 23. i 24. prosinca ujutro u 6 sati. Božićna priredba bit će u našoj župnoj dvorani s početkom u 23 sata. Mladi su se potrudili pripremiti za ovu predstavu.

Read more …

Novi broj lista RIJEČ

Izašao je novi broj lista Riječ

Read more …

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (A)

Tko se boji Gospodina, časti roditelje. Čitanje Knjige Sirahove Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.

Read more …

ROĐENJE GOSPODINOVO

Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega. Čitanje Knjige proroka Izaije Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem.

Read more …

Župne obavijesti: 9.12. - 22.12. 2013.

Za radove na župnoj kući: Miho Marić skela i 5 dnevnica, Mile Raič dvije dnevnice Za crkvu: Franjo Slišković 100 KM. Za župni list: Petar Marić 10, Mara Vijačkić 10 KM. Kruh sv. Ante: - KM Zahvaljujem također svima koji su sudjelovali bilo radom bilo materijalom ili bilo kojim doprinosom kroz ove protekle dane rada i radosti. Župni vjeronauk održavat će se po redovitom rasporedu do Treće nedjelje došašća (15. XII.). Božićna ispovijed u našoj župi bit će na četvrtu nedjelju došašća, 22. XII., u 14 sati te u 15,30 sati zajedno s Misama. Može se ispovjediti i običnim danom uz Mise zornice.

Read more …

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

1. čitanje: Iz 7,10-14 U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!« Riječ Gospodnja. Pripjevni psalam: Ps 24,1-4b.5-6

Read more …

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA - NEDJELJA CARITASA (A)

1. čitanje: Iz 35,1-6a.10 Nek` se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek` ljiljan procvjeta. Nek` bujno cvatom cvate, da, neka od veselja kliče i nek` se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: "Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi!" Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati k`o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci, vraćati se otkupljenici Jahvini. Doći će u Sion kličuć` od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci. Riječ Gospodnja. Pripjevni psalam: Ps 146,6-10

Read more …

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (A)

1. čitanje: Iz 11,1-10 U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jiša-jeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi ubogima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasat! bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebivat s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i la-vić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti, spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja.

Read more …